ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด ต.ค. - ธ.ค. 59

Alumni Awards 2017

     ด้วย สถาบัน British Council ได้จัดกิจกรรม Alumni Awards 2017

ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจาก UK รายละเอียดตามไฟล์แนบ

     ถ้าสนใจในกิจกรรมดังกล่าว สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://alumniawards.engageats.co.uk/  จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2559

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.)

การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2559 (Year-End)

การสร้างศรัทธาและแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเตรียมรับมือกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 
 
 

หลักการและเหตุผล

  แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

  โครงการพัฒนาการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method – ACM)
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  กลุ่มเป้าหมาย: ข้าราชการระดับ "ชำนาญการพิเศษ" จำนวน 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 20 คน

  วันที่ 12, 13 และ 28 กันยายน 2559

  สถานที่ฝึกอบรม

  • ณ ห้อง 3410 และ 3414
  • อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3) สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

  ท่านสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ "ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559"

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณสุรเดช สรรเสริญ 025472062 หรือ 0865512638

   

  ก.พ. จับมือ สธ. เร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ

  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 59 ว่า เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย รวม 35 องค์กร  นำโดยประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำ  ของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แตกต่างจากข้าราชการกลุ่มอื่น ๆ นั้น

  รายงานเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงบริเวณห้างสรรพสินค้าในนครมิวนิค (Munich)

  จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงบริเวณห้างสรรพสินค้าในนครมิวนิค สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณัฐเยอรมนีได้ตรวจสอบแล้ว นักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกคนที่ศึกษา ณ นครมิวนิค จำนวน 5 คน มีความปลอดภัยดี

  ในการนี้ สำนักงานผู้ดูแลฯ ได้แจ้งนักเรียนให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีฝูงชนจำนวนมาก หากผู้ปกครองท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานฯ ได้ที่อีเมล์ thaiedu@oeaberlin.de หรือโทรศัพท์มือถือสำนักงานฯ +4916092107449 ทั้งในและนอกเวลาราชการ

  Pages