ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ไฟล์ประกอบ: 

สาระสำคัญ
1. ยกเลิกการสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ
2. การแก้ไขเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 

เลขที่หนังสือ: 
นร 1004/ว3
เลขหนังสือเวียน: 
ว3/2561
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2561

URL แบบสั้นสำหรับ Share