Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

2024-02-05 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ

วันและเวลา: 5 กุมภาพันธ์ 2567 08:00 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567 12:00
การเข้าชม

19

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:37 น.

โดย
Kanyanut Kesornsombut
ก.พ.
5
5 กุมภาพันธ์ 2567 11:37
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ

เอกสารประกอบ

แชร์หน้านี้:

Skip to content