Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเข้าชม

1173

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

4 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น.

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 40 คน ดำเนินการอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักบริหารให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เสริมทักษะทางการบริหาร สร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ เป็นต้นแบบที่ดี และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญส่งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 11 เมษายน 2567 ที่เว็บไซต์ และจัดส่งเอกสารการสมัครถึงสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

แชร์หน้านี้:

Skip to content