Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

A: กรณีดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอรับการจัดสรรทุนศึกษาระดับปริญญาเอกได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุผลความจำเป็นอาจจัดส่งเป็นคำขอในลำดับสำรองได้

Skip to content