Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดตั้งสหภาพข้าราชการไทย (2553)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดตั้งสหภาพข้าราชการไทย ชื่อผู้วิจัย นางสาวนภาพร สิงห์นวล ปีที่ทำวิจัย สารนิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ.2553 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 

แชร์หน้านี้:

Skip to content