Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ (2552)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ ชื่อผู้วิจัย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2552 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

แชร์หน้านี้:

Skip to content