Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ The Development of Government Welfare System (2551)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ The Development of Government Welfare System ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

แชร์หน้านี้:

Skip to content