Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการ (2551)

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการ ชื่อผู้วิจัย ดร. พรรณี บุญประกอบ ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

แชร์หน้านี้:

Skip to content