Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การคนหานวตกรรมในการพัฒนาขาราชการ (2546)

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

23 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง การคนหานวตกรรมในการพัฒนาขาราชการ ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.ศิริรัตน ชุณหคลาย Mr Llijas Baker ผศ.ดร.สุรพล นาควานิช อ.ดร.พราม อินพรม อ.วิททุวัส พลอยแหวน นางกาญจนา กันตระศร นางสาวมุจลินท์ นุตะมาน นายสินนครบาล นิลมาย ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

แชร์หน้านี้:

Skip to content