Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (เผยแพร่ พ.ศ. 2556)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 00:00 น.

ชื่อหนังสือ:  การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ISBN:  978-616-XXX-XXX-X ผู้ผลิต:  สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2556 ที่ปรึกษา:  อรวรรณ นุ้ยภักดี คณะผู้เขียน:  สุชาติ แสงทองสวัสดิ์ / นิสากร วรจันทร์ / ณัฏฐิกา ณวรรณโณ

แชร์หน้านี้:

Skip to content