Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือการดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปี รับราชการต่อไป (เผยแพร่ 2563)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

31 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น.

คู่มือการดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไป ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    

แชร์หน้านี้:

Skip to content