Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร โดย ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร (เผยแพร่ 2547)

การเข้าชม

25

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

25 มิถุนายน 2547 เวลา 16:25 น.

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร โดย ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดใสสะอาด”
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

ความหมายของคำว่า “คุณธรรม”
ความหมายของคำว่า “จริยธรรม”

แชร์หน้านี้:

Skip to content