Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

หลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 และ 10 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะบริหาร

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

35

ครั้ง

ที่ นร 0708.1/ว 7 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 และ 10 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะบริหาร
ว 7/2540

แชร์หน้านี้:

Skip to content