Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 เฉพาะตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดเงื่อนไขว่า เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นไปหรือจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติให้กำหนดเป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 5. แต่งตั้ง, 5.6 อื่น ๆ

สถานะการใช้งาน: ยกเลิก

การเข้าชม

2

ครั้ง

ที่ นร 1006/ว 1 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 เฉพาะตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดเงื่อนไขว่า เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นไปหรือจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติให้กำหนดเป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
ว 1/2549

แชร์หน้านี้:

Skip to content