Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การพิจารณาโทษทางวินัยในกรณีที่เป็นเหตุในลักษณะคดี

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 7. วินัย

สถานะการใช้งาน: ยกเลิก

การเข้าชม

43

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ นร 0611/ว 7 เรื่อง การพิจารณาโทษทางวินัยในกรณีที่เป็นเหตุในลักษณะคดี
ว 7/2529

แชร์หน้านี้:

Skip to content