Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

85

ครั้ง

ที่ นร 1008/ว 13 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว 13/2554

“สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 87 สายงาน ไฟล์ที่ 1,ไฟล์ที่ 2”

แชร์หน้านี้:

Skip to content