Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: ประกาศ คพร.

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

155

ครั้ง

เรื่อง ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

แชร์หน้านี้:

Skip to content