Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ)

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: ประกาศ คพร.

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

199

ครั้ง

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ)

แชร์หน้านี้:

Skip to content