Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

26 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:00 น.

จำขึ้นใจ ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/ Website : https://www.ocsc.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/ Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11 Youtube : https://bit.ly/3rmlThe #จำขึ้นใจ #มาตรฐานทางจริยธรรม #สำนักงานกพ #ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

tawyaangphrtikrrmthaangcchriythrrmthiidii7.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content