Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:15 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content