Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ของเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาฯ

การเข้าชม

20

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

7 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:46 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content