Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงระบบเครือข่ายพื้นฐานของสำนักงาน ก.พ. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 เมษายน 2565 เวลา 16:12 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content