Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS)

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

17 กันยายน 2563 เวลา 16:13 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content