Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ร่างขอบเขตของงานการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน และร่างประกาศและร่างประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:25 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content