Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐาน ทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

23 เมษายน 2562 เวลา 16:14 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content