Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอบเขตของงานจ้างทีปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:25 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content