Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุนที่ 86 (สำหรับนักบริหารระดับสูงผู้มีผลงานการศึกษากลุ่มระดับดีเด่น)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:23 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content