Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ราคากลางงานจ้างเหมาป้อนหรือบันทึกข้อมูลหนังสือวิชาการและรายงานการศึกษาวิจัยเข้าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดและจัดการข้อมูลให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 มิถุนายน 2560 เวลา 10:25 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content