Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมจัดตั้งศูนย์สำรองระบบสารสนเทศอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:48 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content