Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

29 กันยายน 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมา
สามารถรับชมย้อนหลังกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ จังหวัดนนทบุรี
Link : รับชมย้อนหลัง กิจกรรมฯ วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดเอกสารของวิทยากร รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยาย
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Regis22
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Regis22Zoom
*โปรดตอบแบบประเมินผลภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยในการปรับปรุงการดำเนินงานและเนื้อหากิจกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้น พร้อมรับของที่ระลึก
Link : แบบประเมินผลภาพรวมการจัดกิจกรรม
https://forms.gle/VFpsTBYGEQ2zT1ax5

แชร์หน้านี้:

Skip to content