Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2566

การเข้าชม

5

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

5 ตุลาคม 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ได้มีการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2566 ณ ตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ และมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเจ้าภาพการประชุม และสำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุม


ที่มารูปภาพ : https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/11223
(สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการการประชุม ได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมการประชุมจำนวน 39 ท่าน และมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 ท่าน ดังนี้
1.    นายธนากร บัวรัษฏ์                                    ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2.    พลเอก สุพจน์ มาลานิยม                           เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.    นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล                               ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4.    นายกุลิศ สมบัติศิริ                                     ปลัดกระทรวงพลังงาน
5.    นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์                        ปลัดกระทรวงแรงงาน
6.    นายอัมพร พินะสา                                      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.    นายปวัตร์ นวะมะรัตน                                 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8.    พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์       ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
9.    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร                   เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.  นายขจิต ชัชวานิชย์                                   ปลัดกรุงเทพมหานคร


ที่มารูปภาพ : https://ocscthailand.sharepoint.com/:f:/g/EuYJz1VFULFOncjAWrrN6rgBL9XFlcV_ObxAMg5egSzlFg?e=S0aUUa
(สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.)

ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เกษียณอายุราชการ กล่าวถึงประสบการณ์และความประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละท่านรับราชการมามากกว่า 30 ปี มีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการ ได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้ง แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยดีมาโดยตลอด


ที่มารูปภาพ : https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/11223
(สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

แชร์หน้านี้:

Skip to content