Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

การเข้าชม

163

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

27 กันยายน 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

ข่าวดี!! โอกาสในการพัฒนาสำหรับข้าราชการมาถึงแล้ววว
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้ที่สมัครก่อน มีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน
โดยมีจำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้
1. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 28 มิถุนายน 2567)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/25cceac8
2. ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ จำนวน 5 ทุน
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/ffc342cb
3. ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) จำนวน 10 ทุน
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/8e1533d7
ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่: https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร 0 2547 1916

แชร์หน้านี้:

Skip to content