Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

9 ตุลาคม 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
adminocsc

Click เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น

 

แชร์หน้านี้:

Skip to content