Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงาน ก.พ.

การเข้าชม

25

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

17 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักการเงินและบัญชี

แชร์หน้านี้:

Skip to content