Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การเข้าชม

6

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

4 มกราคม 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

[วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียนที่จะถึงนี้ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ในการประชุม นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะประธานกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ โดยมีผู้แทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนจากกองพิธีการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับพิธีการจัดประชุม การหารือและการให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดงานของสำนักงาน ก.พ. เป็นอย่างยิ่ง
ในโอกาสต่อไป สำนักงาน ก.พ. จะได้เตรียมการเพื่อจัดงานและเตรียมความพร้อมต้อนรับมิตรประเทศอาเซียน ที่จะเข้ามาประชุม ณ ประเทศไทย จึงขอเชิญข้าราชการ ประชาชน ทุกคน ให้การตอนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมกัน

ติดตามข้อมูลการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนและการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องได้ที่
www.ocsc.go.th
www.ocsc.go.th/accsm20th
Facebook สำนักงาน ก.พ.
YouTube สำนักงาน ก.พ.
YouTube accsm20th

20190104_101732.jpg
20190104_101236.jpg
20190104_100858.jpg
20190104_100925.jpg
20190104_100938.jpg
20190104_100944.jpg
20190104_100957.jpg
20190104_101008.jpg
20190104_101126.jpg
20190104_101305.jpg
20190104_101341.jpg
20190104_094618.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content