Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์


ในการนี้ ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบของประเทศไอร์แลนด์ที่เอื้อต่อการศึกษา คือ 1. มีระบบการศึกษาที่ดี 2. มีคนรุ่นใหม่จำนวนมาก 3. เป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถเข้าถึงประชากรในสมาชิกสหภาพยุโรปได้มากกว่า 500 ล้านคน 4. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักร 5. มีบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน IT ด้านเภสัชกรรม ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ และด้านการเงินตั้งอยู่ในประเทศ พร้อมรองรับนักศึกษาที่จบใหม่ และพร้อมที่จะร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. และรัฐบาลไทยในการสนับสนุนให้ข้าราชการ นักเรียนทุน หรือบุคคลทั่วไปในประเทศ ได้ไปศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการศึกษาทางด้าน IT, Big data management และ Local government management และด้านอื่น ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรและประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
ในโอกาสนี้ รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ และ ผอ.ชอ. ได้เข้าร่วมรับรองและหารือกับท่านเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ด้วย

332639.jpg
332638.jpg
332637.jpg
332650.jpg
332645.jpg
332646.jpg
332649.jpg
332648.jpg
332647.jpg
332652.jpg
332651.jpg
332650_0.jpg
332653.jpg
332642.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content