Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประชุมสามัญและวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ของ ส.น.ท.ฝ ณ เมือง Marseille ฝรั่งเศส

การเข้าชม

5

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

11 มีนาคม 2562 เวลา 00:00 น.

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส.น.ท.ฝ.)   ได้จัดการประชุมสามัญและวิชาการประจำปี พ.ศ.  2561  ในหัวข้อ “ปันองค์ความรู้ เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัล”   ในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562  ณ  เมือง Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดยในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562  ได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ) เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม IBIS BUDGET MARSEILLE VIEUX PORT โดยมี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส รวมทั้ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายมานพ สิทธิเดช)  สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์ กงสุลกิตติมศักดิ์เมืองมาร์เซยย์ ประธานสมาคม Thai-Provence มาร่วมงานดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักเรียนทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนส่วนตัว และนักวิชาชีพจากประเทศต่างๆ เช่น สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐเยอรมนี
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  ได้พูดคุยกับนักเรียนและแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์สำคัญ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ได้แก่ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเดือนพฤษภาคม  การเลือกในเดือนมีนาคม  ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และบทบาทไทยในเวทีโลก รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส อาทิ วัฒนธรรมฝรั่งเศส การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุผล  ความภาคภูมิใจในชาติของคนฝรั่งเศส นอกจากนั้น  นักเรียนไทยยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรไทยในฝรั่งเศสอีกด้วย
จากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้แนะนำสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) บทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยยินดีต้อนรับนักเรียนทุนส่วนตัวและพร้อมให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือ ทางด้านการศึกษา และขอความร่วมมือนักเรียนทุนจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้ง นักเรียนทุนส่วนตัวให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในฝรั่งเศสกับ สนร เพื่อประโยชน์ในด้านการประสานงานทางด้านการศึกษา รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ติดตามด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวแนะนำสำนักงานและภารกิจ จากนั้นเป็นการนำเสนอ  ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากรผู้แทนจาก สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER)
ในภาคบ่ายได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในสายวิทยาศาสตร์/สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข่าวสาร โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้ความรู้ในด้านวิทยาศาตร์เทคโนโลยีดิจิตัล ที่จะมีผลต่อการทำงาน และการใช้ชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมดิจิตัล
ในตอนท้ายการประชุมมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำวาระปี 2561/62 จากนั้น นายกสมาคมคนปัจจุบัน (นางสาวกาญจนา องค์ศิลป์ – นทร. ป. เอก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม    ส.น.ท.ฝ คนใหม่

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562  ในภาคเช้า สนร. ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นทร. 2 รายคือนายนพณัฐ  สกุลเกษมชัย (นทร. ก.พ.) ศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2 คณะกฎหมาย (Tax law) Université d’Aix-Marseille และนางสาวกาญจนา องคศิลป์ (นทร. ก. วิทย์) ศึกษา ป. เอก ณ Université d’Aix-Marseille
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2562

แชร์หน้านี้:

Skip to content