Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 6-7 มีนาคม 2562

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

15 มีนาคม 2562 เวลา 00:00 น.

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ  นายกฤษณะ นามแฮด นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน  นายอานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล และ นายกันต์ธนากร น้อยเสนา นทร. ก.วิทย์ ซึ่งศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย Toulouse และได้พบกับอาจารย์ Alain KLOTZ  อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนายกันต์ธนากรฯ   ทั้งนี้ งานวิจัยของ นทร. ซึ่งเป็นสมาชิกในทีมวิจัยระหว่างประเทศที่ศึกษาเรื่อง Gravitational Waves  จัดเป็นเรื่องใหม่ในวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยเป็นงานสานต่อเดินตามรอยของทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 2560 ในฐานะที่มีบทบาทโดยตรงในการพิสูจน์ให้เห็นว่าคลื่นตัวนี้มีจริงในจักรวาลตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์
Toulouse ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิต Airbus  ได้รับการจัดอันดับในปี 2561 -2562 จากนักศึกษาให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยน่าอยู่อันดับ 1 ของฝรั่งเศสโดยได้คะแนนเท่ากับเมือง Lyon  สิ่งที่ดึงดูดใจนักศึกษาได้แก่มาตรการช่วยเหลือเงินยืมปลอดดอกเบี้ยสำหรับนักศึกษาที่มาถึงใหม่ และอัตราค่าโดยสารรถประจำทางในราคาต่ำ พร้อมทั้งมี Welcome Desk ของเมืองให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2562

แชร์หน้านี้:

Skip to content