Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

18 มีนาคม 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (ม.ทสส.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ และน้อมนำหลักการและวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง

dsc_0594.jpg
dsc_0609.jpg
dsc_0640.jpg
dsc_0645.jpg
dsc_0642.jpg
dsc_0503.jpg
dsc_0472.jpg
dsc_0516.jpg
dsc_0471.jpg
dsc_0464.jpg
dsc_0434.jpg
dsc_0450.jpg
dsc_0446.jpg
dsc_0461.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content