Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

11 เมษายน 2562 เวลา 00:00 น.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2562 ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร ที่ปรากฎ

แชร์หน้านี้:

Skip to content