Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสำรวจ ความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

การเข้าชม

9

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

18 เมษายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี) ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาระบบงานในศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน (Job Placement for Seniors) ซึ่งจะเป็นกลไกสำหรับการเตรียมบุคลากรภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

แชร์หน้านี้:

Skip to content