Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

31 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมจัดกิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต          โดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ) ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาทุกคน และมีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางให้เกิดการพบปะระหว่างนักศึกษาด้วยกัน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา ทั้งนี้ มีนักศึกษามาร่วมงาน จำนวน 40 คน ประกอบด้วย นักศึกษาทุนส่วนตัว ทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ทุนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างไทย – ฝรั่งเศส และอื่น ๆ

นอกจากนั้น นักศึกษายังได้มีโอกาสรับฟังข้อคิด ในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในต่างประเทศ ทั้งด้านการเรียน และการดำรงชีวิตจากพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ศากยะ) และ พระครูสังฆสิทธิกร อลันแอลแฟริส จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ที่เดินทางมาร่วมงาน International Vesak Day 2019 UNESCO ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการนำข้อคิดเหล่านั้น มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอีกด้วย
ในโอกาสดังกล่าว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สนร. ฝรั่งเศส  ได้พบและพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องการศึกษา ประสบการณ์ ปัญหาหรืออุปสรรคในการศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ สนร oeaparis.free.fr ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั้งภาครัฐ และเอกชน เกร็ดความรู้ต่าง ๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2562

group1.jpg
group_2.jpg
jardin.jpg
jardin_2.jpg
dejeuner.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content