Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเข้าชม

21

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

4 มิถุนายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับวุฒิการศึกษา : ระดับป.ตรี หรือป.โท (ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562)
การรับสมัคร : เริ่มรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม
กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ : จำนวนที่นั่งสอบเป็นไปตามจำนวนที่นั่งสอบว่าง จากการรับลงทะเบียนตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบได้ เพื่อดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th

แชร์หน้านี้:

Skip to content