Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. เข้าหารือราชการกับกระทรวงภายในแห่ง สปป. ลาว

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 มิถุนายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ให้เกียรตินำคณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. นำโดย นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือราชการกับ นายคำหมั้น สูนวิเลิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายใน แห่ง สปป.ลาว โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ กระทรวงภายในแห่ง สปป. ลาว และร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาข้าราชการเพื่อให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ในโอกาสนี้ ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในไมตรีจิตที่ทั้งสองประเทศมีต่อกัน พร้อมทั้งอวยพรให้ความร่วมมือในการทำงานที่จะเกิดขึ้นนี้ประสบความสำเร็จ และเห็นว่าความร่วมมือเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดี การมีพื้นที่ชายแดนติดกันซึ่งมีความสำคัญในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งการมีภาษาที่สามารถสื่อสารเข้าใจได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ท่าน ออท. เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ แจ้งว่าประเทศไทยและ สปป. ลาวกำลังจะเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทย-ลาว เพิ่มขึ้นอีก 1 จุด จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และในปี 2562 เป็นปีที่ไทยและลาวจะฉลองความสัมพันธ์ครบ 70 ปี ดังนั้นความร่วมมือด้านราชการพลเรือนจะเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ

แชร์หน้านี้:

Skip to content