Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ (ทุนระดับมัธยมศึกษา) ประจำปี 2567

การเข้าชม

40

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:35 น.

ศกศ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาล (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2567 ณ โรงแรม แกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนทุนรัฐบาลก่อนการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับทุน และการสมัครสถานศึกษา

แชร์หน้านี้:

Skip to content