Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน (ส่วนราชการ)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 00:00 น.

 

โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ระบบสมรรถนะร่วมกันตอบแบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด โดยใช้รหัสผ่านที่ส่วนราชการของท่านได้รับเพื่อเข้าสู่ระบบ&nbsp
แบบตอบรับกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน
ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ&nbsp

แบบสอบถาม
 
ปิดรับแบบสอบถามภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
แบบตอบรับ
 
ปิดรับแบบตอบรับภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562

 
สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงานประเมินสมรรถนะ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร โทรศัพท์ 02 547 1879, 02 547 2083

แชร์หน้านี้:

Skip to content