Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง (ชุดคำถามสำหรับผู้บริหาร/ผู้อำนวยการสำนัก)ปิดรับแบบสำรวจในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตอบแบบสำรวจ

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง (ชุดคำถามสำหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่)ปิดรับแบบสำรวจในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตอบแบบสำรวจ

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง (ชุดคำถามสำหรับข้าราชการ)ปิดรับแบบสำรวจในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตอบแบบสำรวจ

แชร์หน้านี้:

Skip to content