Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562

การเข้าชม

10

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงาน ก.พ. ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ต.สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมด้วย

พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,062,331 บาท

แชร์หน้านี้:

Skip to content