Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้:

Skip to content